Change Your City
 

Go to Page << Previous1234567...1920Next >>

 
 
 
રસ્તામાં પાકિસ્તાની ટ્રેનનું ડીઝલ ખતમ થઇ જાય છે  કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં 95 લાખ પેટી સફરજન રાખ્યાં છે, ~60માં ખરીદ્યાં હવે એપ્રિલમાં ~300માં વેચાશે  વિશેષતાઓના કારણે યુવરાજ, વિરાટ મનાય છે  અમદાવાદ