E-paper

Home >> Magazine >> Sunday Bhaskar
Change Magazine
 

Go to Page << Previous12345678Next >>

 
 
 
મિનિએચર ફોટોગ્રાફીને કારણે જાહેરખબરનું બજેટ બહુ ઓછું થઈ જાય છે. જો ક્લાયન્ટ ઈચ્છે અને અસલ સ્થળ બદલી કાઢવામાં આવે તો લાખો રૂપિયાનું બજેટ વધી જાય છે.  અમૃત સાધના